Poistenie Topoľčany - To najlepšie poistenie v širokom okolí
Poistenie
Topolčany.sk
To najlepšie poistenie v širokom okolí!

Cestovné poistenie

- Výlety na dovolenky bez obáv
- Pre cesty za vzdelaním či novými skúsenosťami
- Pre časté cesty do zahraničia a do hôr
- Poistenie pre zahraničné služobné cesty
- Krytie pre celý svet


V prípade nepredvídateľných udalostí sa môžete spoľahnúť na poistnú ochranu v dôsledku úrazu, náhlom ochorení, odcudzení batožiny, zodpovednosti za škodu a postenie doplnkových asistenčných služieb či možnosti pripoistenia sa pri športe alebo na hory.

Poistenie liečebných nákladov je kryté:

- lekárske ošetrenie
- lieky a liečebné prostriedky
- hospitalizácia vrátane dopravy
- neodkladná diagnostika, liečba a operácia
- nutné zubné ošetrenie
- obstaranie alebo oprava zdravotných pomôcok zničených aelbo poškodených pri úraze
- záchranná činnosť súvisiaca so zranením alebo ochorením
- pobyt blízskej osoby pri hospitalizácií poisteného
- prevoz späť do vlasti

CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE

Porovnajte si ceny cestovného poistenia a poistite sa priamo z domu!

Vypočítať cenu